สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ความแตกต่างหลักๆ ของระบบ LiquidSi กับ ระบบหม้อต้มทั่วไป

ระบบ LPi (ฉีดแก๊สเป็นของเหลว)

1.ไม่มีหม้อต้ม ไม่ตัดต่อท่อน้ำหล่อเย็น

2.ข้อต่อท่อต่างๆ เป็นระบบ Fitting ในระบบเดีวกับโรงงานประกอบรถยนต์

3.ท่อที่ใช้ในระบบ LiquidSi เป็นท่อทนแรงดันสูง ทนแรงดันได้ถึง 1000 PSI

4.ไม่ต้องการปรับจูนใดๆ แท้จริงหลังการติดตั้ง

5.อุปกรณ์ทั้งชุดถูกออกแบบมาให้ใช้จากโรงงานเท่านั้น ไม่สามารถนำอุปกรณ์ในระบบอื่นๆ มาใช้ร่วมกันได้

ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาอุปกรณ์เป็นพิเศษ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ในระยะยาว

 

ระบบหม้อต้มทั่วไป

1.ใช้หม้อต้มเพื่อลดแรงดันแก๊ส ตัดต่อท่อน้ำหล่อเย็นของรถยนต์เดิมที่ติดมากับรถ

2.ใช้เข็มขัดรัดท่อ เฉลี่ยในรถ 1 คัน มีเข็มขัดรัดท่อมากกว่า 30 จุด เป็นจุดที่อาจเกิดการรั่วได้

3.ท่อที่ใช้ดัดแปลงจากท่อน้ำ หรือท่อแก๊ส LPG ทั่วไป ที่ทนแรงดันต่ำกว่า 265 PSI

4.ต้องทำการกลับเข้ามาปรับจูนเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเมื่อหม้อต้มไม่ทำงานตามความต้องการ

5.อุปกรณ์เป็นการจัดชุดผสมผสานกัน หลากหลายคุณภาพ ทำให้อายุการใช้งานไม่เท่ากัน จำเป็นต้องหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์

 

view